39. ročník Olympiády v informatike

Školský rok 2023/2024

Domáce koloTermín: A do 15. 11., B do 30. 11.
Zadania domáceho kola (kategória A) formát .pdf
Zadania domáceho kola (kategória B) formát .pdf
Vzorové riešenia domáceho kola (kategória A) formát .pdf
Interpreter programov pre Pokladničku (úloha A-I-4) formát .html
Testovacie dáta k úlohe B-I-1 (pre linux) formát .zip
Testovacie dáta k úlohe B-I-1 (pre windows) formát .zip
Testovacie dáta k úlohe B-I-2 (pre linux) formát .zip
Testovacie dáta k úlohe B-I-2 (pre windows) formát .zip
Návodné úlohy k domácemu kolu (obe kategórie). formát .pdf
Krajské koloTermín: 23. 1. 2024
Celoštátne koloTermín: 20.-23. 3. 2024