39. ročník Olympiády v informatike

Školský rok 2023/2024

Domáce koloTermín: A do 15. 11., B do 30. 11.
Zadania domáceho kola (kategória A) formát .pdf
Zadania domáceho kola (kategória B) formát .pdf
Vzorové riešenia domáceho kola (kategória A) formát .pdf
Vzorové riešenia domáceho kola (kategória B) formát .pdf
Interpreter programov pre Pokladničku (úloha A-I-4) formát .html
Testovacie dáta k úlohe B-I-1 (pre linux) formát .zip
Testovacie dáta k úlohe B-I-1 (pre windows) formát .zip
Testovacie dáta k úlohe B-I-2 (pre linux) formát .zip
Testovacie dáta k úlohe B-I-2 (pre windows) formát .zip
Návodné úlohy k domácemu kolu (obe kategórie). formát .pdf
Výsledková listina (kat. A) formát .html
Výsledková listina (kat. B) formát .html
Krajské koloTermín: 23. 1. 2024
Zadania krajského kola (kategória A) formát .pdf
Zadania krajského kola (kategória B) formát .pdf
Vzorové riešenia krajského kola (kategória A) formát .pdf
Vzorové riešenia krajského kola (kategória B) formát .pdf
Výsledková listina (kat. A, po krajoch) formát .html
Výsledková listina (kat. A, spolu) formát .html
Výsledková listina (kat. B, po krajoch) formát .html
Výsledková listina (kat. B, spolu) formát .html
Celoštátne koloTermín: 20.-23. 3. 2024
Zadania 1. (teoretického) dňa. formát .pdf
Zadania 2. (praktického) dňa. formát .pdf
Vzorové riešenia 1. (teoretického) dňa. formát .pdf
Vzorové riešenia 2. (praktického) dňa. formát .pdf
Výsledková listina formát .html