O olympiáde

Olympiáda v informatike (OI) je predmetová olympiáda pre stredoškolákov.

OI má na Slovensku organizuje nepretržite už od roku 1985. Jej prvých 21 ročníkov prebehlo ako kategória P Matematickej olympiády, od roku 2006 je samostatnou súťažou.

Úspešní riešitelia OI sú na slovenských univerzitách na vysokoškolské štúdium spravidla prijímaní bez prijímacích pohovorov. Najlepší riešitelia navyše získavajú možnosť zúčastniť sa medzinárodných prípravných sústredení a reprezentovať Slovensko na medzinárodných programátorských súťažiach (IOI a CEOI).

Úspechy

Víťazi Olympiády v informatike každoročne reprezentujú Slovensko na Medzinárodnej olympiáde v informatike (IOI). V historických tabuľkách Medzinárodnej olympiády patrí Slovensko medzi najlepšie krajiny sveta, momentálne sa pohybuje niekde okolo desiateho miesta.

Počtom a kvalitou získaných medailí z medzinárodných súťaží je OI na Slovensku najúspešnejšou z predmetových olympiád.

Organizátori

Vyhlasovateľmi OI sú Ministerstvo školstva Slovenskej republiky v spolupráci so Slovenskou informatickou spoločnosťou (odborným garantom súťaže) a Slovenskou komisiou Olympiády v informatike.

Na usporiadaní OI sa podieľajú školy, orgány štátnej správy v školstve, zariadenia pre záujmovú činnosť žiakov a ďalšie inštitúcie a zariadenia.

Celoštátne kolo OI, tlač materiálov a ich distribúciu po organizačnej stránke zabezpečuje NIVAM v tesnej súčinnosti so Slovenskou komisiou OI.