Organizačný poriadok

Aktuálne platný organizačný poriadok, podľa ktorého prebieha Olympiáda v informatike, si môžete stiahnuť vo formáte PDF z webu Iuventy.