33. ročník Olympiády v informatike

Školský rok 2017/2018

Domáce koloTermín: A do 15. 11., B do 1. 12.
Zadania domáceho kola (kategória A). formát .pdf
Zadania domáceho kola (kategória B). formát .pdf
Vzorové riešenia domáceho kola (kategória A). formát .pdf
Vzorové riešenia domáceho kola (kategória B). formát .pdf
Testovacie dáta k úlohe A-I-1 Trojice (linux) formát .zip
Testovacie dáta k úlohe A-I-2 Telenovela (linux) formát .zip
Testovacie dáta k úlohe B-I-1 Babičkina špajza (linux) formát .zip
Testovacie dáta k úlohe B-I-1 Babičkina špajza (windows) formát .zip
Testovacie dáta k úlohe B-I-2 Bicyklový výlet (linux) formát .zip
Testovacie dáta k úlohe B-I-2 Bicyklový výlet (windows) formát .zip
Návodné úlohy k úlohám domáceho kola (obe kategórie). formát .pdf
PREDBEŽNÁ výsledková listina kategórie A formát .html