33. ročník Olympiády v informatike

Školský rok 2017/2018

Domáce koloTermín: A do 15. 11., B do 1. 12.
Zadania domáceho kola (kategória A). formát .pdf
Zadania domáceho kola (kategória B). formát .pdf
Vzorové riešenia domáceho kola (kategória A). formát .pdf
Testovacie dáta k úlohe A-I-1 Trojice (linux) formát .zip
Testovacie dáta k úlohe A-I-2 Telenovela (linux) formát .zip
Testovacie dáta k úlohe B-I-1 Babičkina špajza (linux) formát .zip
Testovacie dáta k úlohe B-I-1 Babičkina špajza (windows) formát .zip
Testovacie dáta k úlohe B-I-2 Bicyklový výlet (linux) formát .zip
Testovacie dáta k úlohe B-I-2 Bicyklový výlet (windows) formát .zip
Návodné úlohy k úlohám domáceho kola (obe kategórie). formát .pdf
PREDBEŽNÁ výsledková listina kategórie A formát .html