36. ročník Olympiády v informatike

Školský rok 2020/2021

Domáce koloTermín: A do 15. 11., B do 30. 11.
Zadania domáceho kola (kategória A). formát .pdf
Zadania domáceho kola (kategória B). formát .pdf
Vzorové riešenia domáceho kola (kategória A). formát .pdf
Vzorové riešenia domáceho kola (kategória B). formát .pdf
Testovacie dáta k úlohe B-I-1 (linux) formát .zip
Testovacie dáta k úlohe B-I-1 (windows) formát .zip
Testovacie dáta k úlohe B-I-2 (linux) formát .zip
Testovacie dáta k úlohe B-I-2 (windows) formát .zip
Výsledková listina kategórie A (spolu) formát .html
Výsledková listina kategórie B (spolu) formát .html
Krajské kolo
Zadania krajského kola (kategória A). formát .pdf
Zadania krajského kola (kategória B). formát .pdf
Vzorové riešenia krajského kola (kategória A). formát .pdf
Vzorové riešenia krajského kola (kategória B). formát .pdf
Organizačné pokyny ku krajskému kolu. formát .html
Prihláška a čestné prehlásenie. formát .pdf
Výsledková listina kategórie A (po krajoch) formát .html
Výsledková listina kategórie A (spoločná) formát .html
Výsledková listina kategórie B (po krajoch) formát .html
Celoštátne kolo
Zadania 1. súťažného dňa formát .pdf
Zadania 2. súťažného dňa formát .pdf
Riešenia 1. súťažného dňa formát .pdf
Riešenia 2. súťažného dňa formát .pdf
Testovacie dáta k praktickým úlohám formát .zip
Výsledková listina formát .html