38. ročník Olympiády v informatike

Školský rok 2022/2023

Domáce koloTermín: A do 15. 11., B do 30. 11.
Zadania domáceho kola (kategória A). formát .pdf
Zadania domáceho kola (kategória B). formát .pdf
Vzorové riešenia domáceho kola (kategória A). formát .pdf
Vzorové riešenia domáceho kola (kategória B). formát .pdf
Testovacie dáta k úlohe B-I-1 (linux) formát .zip
Testovacie dáta k úlohe B-I-1 (windows) formát .zip
Testovacie dáta k úlohe B-I-2 (linux) formát .zip
Testovacie dáta k úlohe B-I-2 (windows) formát .zip
Výsledková listina kategórie A (spolu) formát .html
Výsledková listina kategórie B (spolu) formát .html
Krajské koloTermín: 17. 1. 2023
Zadania krajského kola (kategória A). formát .pdf
Zadania krajského kola (kategória B). formát .pdf
Vzorové riešenia krajského kola (kategória A). formát .pdf
Vzorové riešenia domáceho kola (kategória B). formát .pdf
Celoštátne koloTermín: 22.-25. 3. 2023