Slovenská komisia OI

 • predseda:
  RNDr. Michal Forišek, PhD.
  misof at ksp.sk
 • podpredseda:
  RNDr. Rastislav Krivoš-Belluš, PhD., Ústav informatiky PF UPJŠ, Košice
  (kontaktné údaje sú uvedené nižšie)
 • doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc., ÚI PF UPJŠ, Košice
  gabriela.andrejkova at upjs.sk
 • RNDr. Andrej Blaho, PhD., FMFI UK, Bratislava
  andrej.blaho at gmail.com
 • Mgr. Michal Anderle, PhD., FMFI UK Bratislava
  zaba at ksp.sk
 • členmi SK OI sú aj krajskí predsedovia uvedení nižšie
 

Predsedovia krajských komisií

 • Banskobystrický kraj
  RNDr. Miroslav Melicherčík, PhD., KI FPV UMB, Banská Bystrica
  miroslav.melichercik at umb.sk
 • Bratislavský kraj
  kontaktujte predsedu OI
 • Košický kraj
  RNDr. Rastislav Krivoš-Belluš, PhD., Ústav informatiky PF UPJŠ, Jesenná 5, 041 54 Košice
  rastislav.krivos-bellus at upjs.sk
  +421 55 234 2226
 • Nitriansky kraj
  prof. Ing. Veronika Stoffová, CSc., KI PF UJS, Roľníckej školy 1519, 945 01 Komárno
  veronika.stoffa at gmail.com
  +421 35 790 1736
 • Prešovský kraj
  Mgr. Mária Majherová, Ph.D., Katedra matematiky, FHPV, Prešovská univerzita, Ul. 17 novembra č. 1, 081 16 Prešov
  majherov at unipo.sk
  +421 51 757 0671
 • Trenčiansky kraj
  Mgr. Jarmila Bacová, Piaristické gymnázium J. Braneckého, Palackého 4, 912 50 Trenčín
  bacovaj at piar.gtn.sk
  032 743 2251
 • Trnavský kraj
  Mgr. Ing. Roman Horváth, Katedra matematiky a informatiky, Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, Priemyselná 4, P. O. BOX 9, 918 43 Trnava
  roman.horvath at truni.sk
 • Žilinský kraj
  kontaktujte predsedu OI