31. ročník Olympiády v informatike

Školský rok 2015/2016

Domáce koloTermín odovzdania: A do 15. 11., B do 30. 11.
Zadania domáceho kola (kategória A). formát .pdf
Zadania domáceho kola (kategória B). formát .pdf
Vzorové riešenia domáceho kola (kategória A). formát .pdf
Vzorové riešenia domáceho kola (kategória B). formát .pdf
Testovacie dáta k úlohe B-I-1 Fľaše (linux) formát .zip
Testovacie dáta k úlohe B-I-1 Fľaše (windows) formát .zip
Testovacie dáta k úlohe B-I-2 Disc golf (linux) formát .zip
Testovacie dáta k úlohe B-I-2 Disc golf (windows) formát .zip
Návodné úlohy k úlohám domáceho kola (obe kategórie). formát .pdf
Výsledková listina kategórie A. formát .html
Výsledková listina kategórie B. formát .html
Krajské kolo
Zadania krajského kola (kategória A). formát .pdf
Zadania krajského kola (kategória B). formát .pdf
Vzorové riešenia krajského kola (kategória A). formát .pdf
Vzorové riešenia krajského kola (kategória B). formát .pdf
Výsledková listina kat. A (po krajoch). formát .html
Výsledková listina kat. A (spoločná). formát .html
Výsledková listina kat. B (po krajoch). formát .html
Celoštátne kolo
Zadania prvého dňa celoštátneho kola. formát .pdf
Zadania druhého dňa celoštátneho kola. formát .pdf
Vzorové riešenia prvého dňa celoštátneho kola. formát .pdf
Vzorové riešenia druhého dňa celoštátneho kola. formát .pdf
Výsledková listinaformát .pdf