35. ročník Olympiády v informatike

Školský rok 2019/2020

Domáce koloTermín: A do 15. 11., B do 30. 11.
Zadania domáceho kola (kategória A). formát .pdf
Zadania domáceho kola (kategória B). formát .pdf
Vzorové riešenia domáceho kola (kategória A). formát .pdf
Vzorové riešenia domáceho kola (kategória B). formát .pdf
Testovacie dáta k úlohe A-I-1 (linux) formát .zip
Testovacie dáta k úlohe A-I-2 (linux) formát .zip
Testovacie dáta k úlohe B-I-1 (linux) formát .zip
Testovacie dáta k úlohe B-I-1 (windows) formát .zip
Testovacie dáta k úlohe B-I-2 (linux) formát .zip
Testovacie dáta k úlohe B-I-2 (windows) formát .zip
Návodné úlohy k úlohám domáceho kola (obe kategórie). formát .pdf
Výsledková listina kategórie A formát .html
Výsledková listina kategórie B formát .html
Krajské kolo
Zadania krajského kola (kategória A). formát .pdf
Zadania krajského kola (kategória B). formát .pdf
Vzorové riešenia krajského kola (kategória A). formát .pdf
Vzorové riešenia krajského kola (kategória B). formát .pdf
Výsledková listina kategórie A (spoločná) formát .html
Výsledková listina kategórie A (po krajoch) formát .html
Výsledková listina kategórie B (po krajoch) formát .html
Celoštátne kolo
Zadania 1. súťažného dňa formát .pdf
Zadania 2. súťažného dňa formát .pdf
Vzorové riešenia 1. súťažného dňa formát .pdf
Vzorové riešenia 2. súťažného dňa formát .pdf
Testovacie dáta k praktickej časti
(aj s testovacími dátami, cca 178 MB).
formát .zip
Testovacie dáta k praktickej časti
(len s generátormi, bez vygenerovaných vstupov).
formát .zip
Výsledková listinaformát .pdf