32. ročník Olympiády v informatike

Školský rok 2016/2017

Domáce koloTermín: A do 15. 11., B do 1. 12.
Zadania domáceho kola (kategória A). formát .pdf
Zadania domáceho kola (kategória B). formát .pdf
Vzorové riešenia domáceho kola (kategória A). formát .pdf
Vzorové riešenia domáceho kola (kategória B). formát .pdf
Testovacie dáta k úlohe A-I-1 Bežecké preteky formát .zip
Testovacie dáta k úlohe A-I-2 Rekonštrukcia školy formát .zip
Testovacie dáta k úlohe B-I-1 Pokémoni (linux) formát .zip
Testovacie dáta k úlohe B-I-1 Pokémoni (windows) formát .zip
Testovacie dáta k úlohe B-I-2 Obracanie poľa (linux) formát .zip
Testovacie dáta k úlohe B-I-2 Obracanie poľa (windows) formát .zip
Návodné úlohy k úlohám domáceho kola (obe kategórie). formát .pdf
Výsledková listina kategórie A formát .html
Výsledková listina kategórie B formát .html
Krajské koloTermín konania: 17. 1. 2017
Zadania krajského kola (kategória A). formát .pdf
Zadania krajského kola (kategória B). formát .pdf
Vzorové riešenia krajského kola (kategória A). formát .pdf
Vzorové riešenia krajského kola (kategória B). formát .pdf
Výsledková listina kategórie A (spoločná) formát .html
Výsledková listina kategórie A (po krajoch) formát .html
Výsledková listina kategórie B (po krajoch) formát .html
Celoštátne koloTermín konania: 29. 3. až 1. 4. 2017
Zadania 1. súťažného dňa formát .pdf
Zadania 2. súťažného dňa formát .pdf
Vzorové riešenia 1. súťažného dňa formát .pdf
Vzorové riešenia 2. súťažného dňa formát .pdf
Testovacie dáta k úlohe A-III-4 Bitový AND formát .zip
Testovacie dáta k úlohe A-III-5 Samko stále stávkuje formát .zip
Testovacie dáta k úlohe A-III-6 Vykopávky formát .zip
Výsledková listinaformát .pdf