O olympiáde

Olympiáda v informatike (OI) je predmetová olympiáda pre stredoškolákov.

OI má na Slovensku už vyše tridsaťročnú tradíciu. Jej prvých 21 ročníkov prebehlo ako kategória P Matematickej olympiády, od roku 2006 je samostatnou súťažou.

Úspešní riešitelia OI sú na slovenských univerzitách na vysokoškolské štúdium spravidla prijímaní bez prijímacích pohovorov. Najlepší riešitelia navyše získavajú možnosť zúčastniť sa medzinárodných prípravných sústredení a reprezentovať Slovensko na medzinárodných programátorských súťažiach (IOI a CEOI).

 

Úspechy

Víťazi Olympiády v informatike každoročne reprezentujú Slovensko na Medzinárodnej olympiáde v informatike (IOI). Za 27 rokov konania tejto medzinárodnej súťaže získali slovenskí žiaci 27 zlatých, 38 strieborných a 26 bronzových medailí. V historických tabuľkách Medzinárodnej olympiády je Slovensko siedmou najlepšou krajinou sveta.

Počtom a kvalitou získaných medailí je OI na Slovensku najúspešnejšou z predmetových olympiád.

 

Organizátori

Vyhlasovateľmi OI sú Ministerstvo školstva Slovenskej republiky v garancii a spolupráci so Slovenskou informatickou spoločnosťou a Slovenskou komisiou Olympiády v informatike. Na usporiadaní OI sa podieľajú školy, orgány štátnej správy v školstve, zariadenia pre záujmovú činnosť žiakov (napr. Iuventa) a ďalšie inštitúcie a zariadenia.