Celoštátne kolo OI

25. marec 2022

V dňoch 24. a 25. marca 2022 prebehlo celoštátne kolo v kategórii A.

Na prvých troch miestach sa umiestnili:

  1. Eliška Macáková zo súkr. gym. Cenada v Bratislave (57 bodov)
  2. Jakub Konc z Gym. Párovská v Nitre (47 bodov)
  3. Jakub Drobný zo ŠPMNDaG v Bratislave (40 bodov)

Pozrite si celú výsledkovú listinu.

Súťažné úlohy nájdete na stránke aktuálneho ročníka.