Krajské kolo OI

7. marec 2023

Do archívu na stránke sme pridali výsledkové listiny pre krajské kolo kategórie B. (Už skôr boli zverejnené v systéme EduPage.) Nájdete ich tu.