Výsledky krajských kôl

19. február 2018

V oboch kategóriách sú úspešnými riešiteľmi všetci čo získali 10 a viac bodov.
V kategórii A na celoštátne kolo postupuje prvých 30 riešiteľov podľa spoločného poradia, čiže všetci čo získali 19 a viac bodov.