Kategória A

18. október 2017

V kategórii A nám úspešne skončilo domáce kolo. Môžete si pozrieť jeho vzorové riešenia, stiahnuť si testovacie dáta ktoré sme používali v praktických úlohách (trojice, telenovela) a tiež si môžete pozrieť PREDBEŽNÚ výsledkovú listinu, ktorá zatiaľ obsahuje body z prvých dvoch (praktických) úloh.

Návodné úlohy

5. október 2017

Zverejnili sme sadu návodných úloh k úlohám domáceho kola pre obe kategórie. Ak sa vám súťažné úlohy zdajú ťažké, môžete si najskôr skúsiť preriešiť niektoré z týchto pomocných úloh.

Začína nový ročník

27. september 2017

Vitajte v novom, v poradí už tridsiatom treťom ročníku Olympiády v informatike!

Kategóriu A môžu riešiť všetci žiaci základných a stredných škôl a dá sa z nej postúpiť na medzinárodné súťaže. Riešenia úloh domáceho kola kategórie A je potrebné odovzdať najneskôr 15. novembra 2017.

Kategória B je určená pre mladších žiakov, ktorí ešte v tomto ani budúcom školskom roku nekončia strednú školu. Riešenia úloh domáceho kola kategórie B je potrebné odovzdať najneskôr 1. decembra 2017.

Testovacie dáta k praktickým úlohám kategórie B nájdete na stránke aktuálneho ročníka.

Riešenia všetkých úloh oboch súťažných kategórií sa už dajú odovzdávať.