Kategória B

1. december 2021

Už skončilo aj domáce kolo v kategórii B. Zverejnili sme jeho vzorové riešenia a testovacie dáta, ktoré sa používali v prvej praktickej úlohe.

Kategória A

16. november 2021

Skončilo domáce kolo v kategórii A. Na stránke aktuálneho ročníka nájdete jeho vzorové riešenia a môžete si taktiež stiahnuť testovacie dáta, ktoré boli použité v praktických úlohách.

Údržba

17. október 2021

Z technických dôvodov sme front-end pre odovzdávanie riešení dočasne presunuli na iný server. (Linka "odovzdávanie" vľavo v menu už vedie na správne nové miesto. Mali by stále fungovať staré prihlasovacie údaje a mali by ste tam vidieť aj všetky svoje doteraz odovzdané riešenia.)

Ak by vám niečo nefungovalo, chyby prosím hláste mailom na misof [at] algo.sk.