Odovzdávanie riešení

5. október 2016

Už sa dá plnohodnotne odovzdávať riešenia všetkých, teoretických aj praktických, úloh v oboch kategóriách.

Pri praktických úlohách kategórie A sme v doteraz zverejnených zadaniach urobili niekoľko drobných zmien, a to nasledovných:

  • Doplnili sme časové limity (0.5 sekundy v úlohe A-I-1, 5 sekúnd v úlohe A-I-2) a pamäťový limit (1 GB).
  • V úlohe A-I-1 v prvých šiestich sadách platí podmienka n ≤ 5000 (nie n ≤ 1000).
  • V úlohe A-I-2 sme doplnili vetu, ktorá zdôrazňuje, že konkrétnym jedným políčkom s prekážkou smie pán učiteľ prechádzať aj viackrát.

Ako poslednú, nie však najmenej dôležitú, tu pre vás dnes ešte máme sadu návodných úloh. Ak sa vám súťažné úlohy zdajú priťažké, preriešte si najskôr tieto ľahšie úlohy, možno vás privedú na správnu myšlienku – a ak aj nie, určite vás aspoň pobavia.

Želáme vám veľa dobrých nápadov a tešíme sa na vaše riešenia!

Začína nový ročník

20. september 2016

Vitajte v novom, v poradí už tridsiatom druhom ročníku Olympiády v informatike! Máme tu pre vás (isto už túžobne očakávané) zadania domáceho kola.

Kategóriu A (z ktorej sa dá postúpiť na medzinárodné súťaže) môžu riešiť všetci žiaci základných a stredných škôl. Pre mladších žiakov, ktorí ešte v tomto ani budúcom školskom roku nekončia strednú školu, je určená ľahšia kategória B. (Testovacie dáta k tejto kategórii nájdete na stránke aktuálneho ročníka.)

Riešenia kategórie B sa už dajú odovzdávať. V kategórii A sa zatiaľ dajú odovzdávať len riešenia teoretických úloh. Odovzdávanie praktických úloh bude spustené neskôr.

Riešenia kategórie A je potrebné odovzdať najneskôr 15. novembra a riešenia kategórie B najneskôr 1. decembra 2016.