Výsledky krajských kôl

7. február 2016

V oboch kategóriách sú úspešnými riešiteľmi všetci čo získali 10 a viac bodov.
V kategórii A na celoštátne kolo postupuje prvých 30 riešiteľov podľa spoločného poradia, čiže všetci čo získali 13 a viac bodov.