Krajské kolo OI

18. január 2022

Prebehlo krajské kolo. Zadania a vzorové riešenia pre obe kategórie nájdete na stránke aktuálneho ročníka.