Domáce kolo

16. november 2020

Skončilo sa domáce kolo v kategórii A, zverejnili sme vzorové riešenia pre túto kategóriu.

Domáce kolo

9. október 2020

Boli zverejnené úlohy domáceho kola pre 36. ročník Olympiády v informatike. Riešenia všetkých úloh sa už dajú odovzdávať.

Update (14. 10.): Opravili sme drobnú chybu (duplicitné číslo lokality) v obrázku a v príklade v úlohe B-I-3.