Krajské kolo

18. február 2021

Výsledky krajského kola v kategórii B.
Výsledky krajského kola v kategórii A: spoločné, po krajoch.