Začína nový ročník

2. október 2018

Vitajte v novom, v poradí už tridsiatom štvrtom ročníku Olympiády v informatike!

Kategóriu A môžu riešiť všetci žiaci základných a stredných škôl a dá sa z nej postúpiť na medzinárodné súťaže. Riešenia úloh domáceho kola kategórie A je potrebné odovzdať najneskôr 15. novembra 2018.

Kategória B je určená pre mladších žiakov, ktorí ešte v tomto ani budúcom školskom roku nekončia strednú školu. Riešenia úloh domáceho kola kategórie B je potrebné odovzdať najneskôr 30. novembra 2018.

Testovacie dáta k praktickým úlohám kategórie B budú zverejnené v druhej polovici októbra. Vtedy tiež spustíme odovzdávanie riešení pre obe kategórie.


Update 15. 10.: Zverejnili sme sadu návodných úloh k úlohám domáceho kola pre obe kategórie. Ak sa vám súťažné úlohy zdajú ťažké, môžete si najskôr skúsiť preriešiť niektoré z týchto pomocných úloh.

Update 15. 10.: V kategórii A sa už dajú odovzdávať riešenia súťažných úloh. (Riešenia praktických úloh budú hneď po odovzdaní otestované a obodované.)


Update 20. 10.: Na stránke aktuálneho ročníka už nájdete testovacie vstupy pre kategóriu B. Do zadaní kategórie B sme doplnili presné limity na veľkosť vstupov. Riešenia všetkých súťažných úloh kategórie B sa už dajú odovzdávať.